pix

ALGEMENE VOORWAARDEN – Sedumopjedak B.V.

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met je sluiten. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@sedumopjedak.nl. Je kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 06 11 91 48 52. Op twitter kun je ons vinden onder: @sedumopjedak en op facebook op: @sedumopjedak. Het adres van Sedumopjedak B.V. is Prins Mauritslaan 34, 3985 RH Werkhoven met KvK-nummer: 84720204.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

 

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen oplossingen voor het aanleggen en onderhouden van groene daken met Sedumplanten.

 

Artikel 2 – Registratie

Je dient zich te registreren om een product te bestellen. Je moet hiervoor je persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dien je naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen je persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor je account en geef je wachtwoord nooit aan anderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van je account (bijvoorbeeld: als een ander met je wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

 

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. Je betaalt via onze online betaalservice; Mollie verzorgt deze betaalservice. De verzendkosten komen voor je rekening.

 

Artikel 4 – Leveringen

Wij leveren je product af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Externe transporteur of PostNL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling volgens de bij het product opgeven leveringspacificatie te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij je hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat je de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kun je ons verzoeken om (a) het bedrag dat je voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen. Voor meer duidelijkheid zie ons verzend en leveringsbeleid.

 

Artikel 5 – Retour

Je mag, met uitzondering van de hieronder aangegeven uitzonderingen, het product altijd binnen 14 dagen, nadat je het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kun je doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@sedumopjedak.nl. Nadat je van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet je het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor jouw rekening. Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken of je het product wilt houden, moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of je het product wilt houden. Dakpakketten, Sedummatten, Sedumsubstraat kunnen sowieso niet retour worden gezonden.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Je recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

 

Artikel 7 – Privacy Policy

Wij beschermen je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kan voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Je gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

 

Artikel 9 – Klachtenregeling

Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@sedumopjedak.nl. Wij zullen je klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf werkdagen dagen nadat we je klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen 3 dagen een bevestiging van je klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

 

Artikel 10 – Geschillenregeling

  1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met je sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Midden-Nederland bevoegd.
  2. Ook kun je als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr
Vlinder