pix

Regenwater opvangen met een Sedumdak

Is regenwater opvangen een goede reden om een Sedumdak aan te schaffen? Volgens de meeste Waterschappen in ieder geval wel, ze subsidiëren het zelfs. We noemen ‘regenwater opvangen’ steevast als een van de voordelen die Sedum op je dak met zich meebrengt. Wat betekent dit concreet dan?

Wat is regenwateropvang eigenlijk?

Regenwateropvang is het proces van het verzamelen en vasthouden van regenwater dat op daken, verharde oppervlakken en in de tuin valt. Dit opgevangen regenwater wordt bewaard voor hergebruik of langzaam afgevoerd in de grond. Er zijn verschillende methoden om regenwater op te vangen, zoals het gebruik van regentonnen, groendaken, infiltratievoorzieningen en regentuinen.

Waarom is regenwater opvangen belangrijk?

Het belang van regenwateropvang ligt in verschillende voordelen en duurzame toepassingen:

 • Waterbesparing: Door regenwater op te vangen en te hergebruiken voor bijvoorbeeld het besproeien van tuinen, het doorspoelen van toiletten en andere niet-drinkbare toepassingen, kunnen we kostbaar leidingwater besparen.
 • Vermindering van overstromingen: In verstedelijkte gebieden is er vaak veel verhard oppervlak, zoals beton en asfalt, dat regenwater snel afvoert naar het riool. Regenwater opvangen vertraagt de afvoer, waardoor het piekdebiet wordt verminderd en de kans op overstromingen wordt verkleind.
 • Klimaatadaptatie: Door klimaatverandering kunnen we te maken krijgen met intensievere regenval en langere periodes van droogte. Regenwateropvang helpt ons om ons aan te passen aan deze veranderingen door water vast te houden voor gebruik tijdens droge perioden en overvloedig water tijdens hevige regenval te beheren.
 • Verbetering van de grondwaterstand: In stedelijke gebieden kan veel regenwater niet in de grond doordringen vanwege verhard oppervlak. Door regenwater op te vangen en te infiltreren in de bodem wordt het grondwater aangevuld en wordt de grondwaterstand verbeterd.

Hoeveel regenwater vangt mijn Sedumdak op?

In gematigde klimaten, zoals in Nederland, waar regenval redelijk gelijkmatig over het jaar is verdeeld, kan een groendak met sedumplanten doorgaans tussen de 30% en 50% van het ontvangen regenwater vasthouden. Dit betekent dat bijvoorbeeld als er 100 liter regen op een groendak valt, er tussen de 30 liter en 50 liter wordt vastgehouden en de resterende hoeveelheid wordt afgevoerd.

Het opnemende vermogen van een Sedumdak is afhankelijk van de gekozen oplossing. De drie varianten van Sedumopjedak variëren in de maximale waterbuffering per vierkante meter:

 • Sedumdak Basis: maximaal 35 liter per vierkante meter
 • Sedumdak Easy: maximaal 25 liter per vierkante meter
 • Sedumdak Bio: maximaal 40 liter per vierkante meter

Hoeveel regen valt er in Nederland gemiddeld per maand?

Website KNMI

In de meeste streken van Nederland valt gemiddeld 70mm (of liter/m2) per maand. De meeste neerslag valt gemiddeld in augustus namelijk 88mm (of liter/m2). Op de website van het KNMI kun je heel precies per streek bekijken wat de gemiddelde neerslag op basis van langjarige gemiddelden is. Wanneer je bedenkt dat deze hoeveelheden verspreid over zo’n maand ontstaan doet een Sedumdak wel degelijk een goede duit in het zakje wat het regenwater opvangen betreft.

Een voorbeeld:

Stel je hebt gekozen voor Sedumdak Basis en je hebt op het schuurdak en de carport samen 30m2 Sedum gelegd. Hoeveel water houdt het dak dan vast?

Het Sedumdak Basis pakket buffert maximaal 35 liter per vierkante meter. Het dak in dit voorbeeld kan dan bij het begin van de bui (wanneer het dak nog helemaal droog is) maximaal 30 x 35 = 1.050 liter water opnemen. Het rioolstelsel wordt hiermee dus behoorlijk ontlast.

Subsidie door de meeste Waterschappen

De meeste Waterschappen stimuleren het aanleggen van groendaken met Sedum door hier subsidie voor te verstrekken. Met onze pagina ‘Subsidie op Sedumdaken’ bieden wij actuele informatie over de subsidiemogelijkheden. Het belang van de Waterschappen is evident, ze hebben baat bij het opvangen van regenwater in eigen tuin om verschillende redenen:

 • Verlichting van het rioolstelsel: Dit helpt overstromingen en het overlopen van riolen te voorkomen.
 • Voorkomen van verontreiniging: Door regenwater op te vangen en in de grond te laten sijpelen, wordt het water natuurlijk gefilterd, waardoor de kans op verontreiniging wordt verminderd.
 • Verbetering van de grondwaterstand: Het opvangen van regenwater in tuinen helpt het grondwater aan te vullen en draagt bij aan een betere balans in het lokale watersysteem.
 • Klimaatadaptatie: Door de klimaatverandering krijgen we te maken met hevigere regenval en langere periodes van droogte. Het opvangen van regenwater in tuinen kan helpen om in te spelen op deze veranderingen.

Kun je naast een Sedumdak nog meer doen?

Naast Sedumdak zijn er meer methoden om regenwater op te vangen, die variëren in complexiteit en toepassing. Enkele veelvoorkomende methoden zijn:

 • Regentonnen: Regentonnen zijn eenvoudige en betaalbare oplossingen om regenwater op te vangen. Ze worden meestal geplaatst onder regenpijpen om water vanaf het dak op te vangen. Regentonnen zijn geschikt voor kleinschalige opvang en kunnen worden gebruikt voor het besproeien van planten en tuinen.
 • Infiltratievoorzieningen: Dit zijn ondergrondse constructies die regenwater opvangen en langzaam in de bodem laten sijpelen. Infiltratiekratten, infiltratiegoten en infiltratieblokken zijn enkele voorbeelden van infiltratievoorzieningen die regenwater in de bodem kunnen afvoeren.
 • Regentuinen (wadi’s): Regentuinen zijn laaggelegen gebieden in de tuin of langs straten waar regenwater kan worden opgevangen en vastgehouden. Ze zijn vaak beplant met specifieke vegetatie die goed bestand is tegen tijdelijke overstromingen.
 • Ondergrondse tanks of reservoirs: Deze tanks kunnen regenwater opvangen en opslaan voor later gebruik. Het opgevangen water kan worden gebruikt voor bewatering, het doorspoelen van toiletten en andere niet-drinkbare toepassingen.

Aanleggen kan het hele jaar door

Regenwater opvangen is een duurzame en milieuvriendelijke praktijk die verschillende voordelen biedt, zoals waterbesparing, vermindering van overstromingen en het bevorderen van klimaatadaptatie. Het draagt bij aan een veerkrachtiger en duurzamer waterbeheer in onze stedelijke omgevingen. De specialisten van Sedumopjedak leggen de daken het hele jaar door aan. Door weer en wind en ja… ook in de regen.

Opnamevermogen in liters van door Sedum op je dak gelegde daken sinds begin 2022

Sedumdak uitkiezen?

Wil je een Sedumdak aanschaffen? Wij bieden verschillende oplossingen aan. Zowel voor zelf aanleggen als laten aanleggen.

[WEBWINKELKEURWIDGET layout=new_button-text theme=dark color=#FE008C show=yes view=slider amount=6 width=manual width_amount=270px height=45px interval=5000 language=nld]